Centres tecnològics

Les fitxes de centres tecnològics tèxtils europeus incorporen les principals dades dels centres en relació a la tipologia de serveis, al personal i la seva activitat científica. S’inclouen les principals tecnologies del centre enteses com allò que està comercialitzant i les principals línees de recerca enteses com allò que el centre desenvolupant o investigant.

AITEX

<p>AITEX - Asociación de Investigación de la Industria Textil és una associació de caràcter privat sense ànim de lucre, integrada per empreses tèxtils i afins que té com a objectiu principal millorar la competitivitat del sector.</p>


Alcoy (Espanya)
http://aitex.es

ASINTEC

<p>ASINTEC és la ‘Asociación para la Incorporación de Nuevas Tecnologías a la Empresa’, entitat privada sense ànim de lucre, amb l'objectiu principal d’oferir serveis tecnològics als sectors industrials, contribuir a la transferència de resultats d'investigació i fomentar la recerca cooperativa entre les empreses</p>


Toledo (Espanya)
http://www.asintec.org

BIBITE

<p>L’objectiu científic principal del BIBITE (Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits) és el desenvolupament de biomaterials per a la regeneració i/o la reparació funcional de teixits i òrgans.</p>


Barcelona (Espanya)
http://www.upc.edu/cmem/recerca/Biomaterials%20biomecanica%20i%20enginyeria%20de...

CENTEXBEL

<p>Centexbel, el Centre d'Investigació Tèxtil belga, va ser fundat el 1950 per iniciativa de Fedustria, l'organització belga de professionals de la indústria tèxtil, fusta i mobles per reforçar la posició competitiva de les empreses tèxtils belgues.</p>


Ghent, Brussels, Verviers (Bèlgica)
http://www.centexbel.be

CETEMMSA

<p>Cetemmsa és un centre tecnològic de serveis d' R + D, amb una trajectòria de més de 19 anys, que realitza recerca aplicada de materials i dispositius intel·ligents - Smart Materials &amp; Smart Devices.</p>


Mataró (Espanya)
http://www.cetemmsa.com

CETTEX

<p>Le Centre Technique du Textile (CETTEX) és un interès econòmic general, dependent del Ministeri d'Indústria i Tecnologia. Establert des de 1991, és administrat per una junta integrada per representants de l'Estat i l'ocupació.</p>


Ben Arous (Tunísia)
http://www.cettex.com.tn

CITTA

<p>La Fundación Centro de Innovación y Tecnología del Textil de Andalucía es constitueix com a fundació privada sense ànim de lucre, impulsada per la Junta d'Andalusia com a instrument impulsor del sector tèxtil andalús a través de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació.</p>


Córdoba (Espanya)
http://www.citta.es

CLOTEFI

<p>The Clothing Textile &amp; Fibre Technology Development Company (CLOTEFI) persegueix l'aplicació i utilització dels resultats de la investigació aplicada i tecnològica, i la prestació de serveis científics i tecnològics a les empreses i organitzacions en el sector tèxtil i de confecció, sent el Laboratori de Control de Qualitat de primera per als productes tèxtils a Grècia.</p>


Atenes (Grècia)
http://www.etakei.gr/main.php?general&lang_change=en

FITEX

<p>FITEX és la marca de la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil , una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu fonamental impulsar el procés d'innovació de la indústria del gènere de punt.&nbsp; Des de la seva creació l'any 2000, FITEX ha esdevingut un centre de referència per les empreses que realitzen R+D+I lligada al sector tèxtil-moda-indumentària. La missió de FITEX és impulsar la innovació en sentit ampli: producte, procés, gestió, coneixement i estratègia comercial a les empreses tèxtils.</p>


Igualada (Espanya)
http://www.fitex.es/

GBMI

<p>El Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial (GBMI), del Departament d'Enginyeria Química, centra la seva recerca en l’àmbit de l’estudi de molècules biològiques, especialment en el camp de les proteïnes amb aplicacions biomèdiques i biotecnològiques.</p>


Terrassa (Espanya)
http://www.eet.upc.edu/recerca/gr-gbmi

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social