Centres tecnològics

Les fitxes de centres tecnològics tèxtils europeus incorporen les principals dades dels centres en relació a la tipologia de serveis, al personal i la seva activitat científica. S’inclouen les principals tecnologies del centre enteses com allò que està comercialitzant i les principals línees de recerca enteses com allò que el centre desenvolupant o investigant.

INCDTP

<p>I.N.C.D.T.P. - L'institut desenvolupa activitats de recerca científica i desenvolupament tecnològic, aconseguint en el camp específic dels objectius tecnològics i tècnics del Programa Nacional d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic.</p>


Bucarest (Romania)
http://www.certex.ro/

INNOVATEXT

<p>INNOVATEXT Enginyeria Tèxtil i l'Institut de Proves de la indústria tèxtil i de la confecció d'Hongria és la central de la recerca i el desenvolupament i la base de proves. Les activitats abasten la consulta sobre el control de qualitat, protecció del medi ambient i el reciclatge en la indústria tèxtil.</p>


Budapest (Hongria)
http://www.innovatext.hu

INOTEX

<p>INOTEX és el successor de l'Institut de Recerca per a l'acabat tèxtil i és una organització que posseeix excel·lents professionals i l'assoliment de resultats significatius en les disciplines</p>


Dvur Kralove (República Txeca)
http://www.inotex.cz

INTEXTER

<p>L'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) és una unitat bàsica de la Universitat Politècnica de Catalunya, dotat d'estructura funcional i administrativa pròpia i que adreça les seves activitats a fomentar la investigació i la cooperació industrial en tots aquells aspectes relacionats amb el sector tèxtil i afins.</p>


Terrassa (Espanya)
https://www.upc.edu/intexter

ITA RWTH

<p>L'Institut de Tecnologia Tèxtil es dedica al desenvolupament de maquinària tèxtil i de components, nous materials, nou mètode per a la producció de tèxtils, noves estructures tèxtils i nous productes (com ara compostos de fibra, tèxtils, medicaments).</p>


Aachen (Alemanya)
http://www.ita.rwth-aachen.de

LEITAT

LEITAT és un Centre Tecnològic, membre de TECNIO i reconegut pel Ministeri de Ciència i Innovació, que té com a objectiu col·laborar amb empreses i institucions afegint valor tecnològic tant als productes com als processos, i centra la seva tasca en la investigació, el desenvolupament i la innovació industrial (R+D+2i).


Terrassa (Espanya)
http://www.leitat.org

SPPT

<p>La SPPT (Superfícies, Productes i Processos Tèxtils) és una unitat de recerca del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera (DETIP) de la UPC.</p>


Terrassa (Espanya)
http://www.eet.upc.edu/recerca/gr-sppt

STFI

<p>L’ Institut STFI és una organització de recerca de Saxònia, que s'ha compromès amb les tradicions dels saxons en la investigació tèxtil. En els processos es treballa per reflectir les tecnologies clàssiques de matèria tèxtil i les solucions innovadores i no convencionals per a les més àmplies aplicacions.</p>


Chemnitz (Alemanya)
http://www.stfi.de/

TZU

<p>Tzu és un laboratori de proves acreditat. L'aspecte clau de les proves són la seguretat, la detecció de contaminants, la resistència a la flama i la durabilitat dels tèxtils tècnics.</p>


Brno (República Txeca)
http://www.tzu.cz

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social