Espai de tendències del sector

Sectors Emergents: La Logística

La logística està adquirint cada vegada més importància en l’estratègia de les companyies, esdevenint un factor determinant per a la seva millora competitiva en un mercat que contínuament està canviant. Aplicar millors mètodes en el camp de la logística implica obtenir avantatges competitius respecte la resta de les companyies, no només des del punt de vista de la millora de l’eficiència en la gestió, sinó també per l’increment del valor afegit del producte o servei final.

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social