Innovació i tecnologies

Fotovoltaica

Fotovoltaica
<p><em>Captar i aprofitar l’energia solar és una solució tèxtil complementària que presenta grans possibilitats relacionades amb els aparells electrònics i per a diversos sectors.</em></p>

Què és?
Aquesta tecnologia capta l'energia solar que incideix sobre les superfícies tèxtils. La transforma en energia elèctrica que s'emmagatzema en una bateria per a ser emprada per diferents gadgets electrònics.

Qui està treballant en aquesta tecnologia?
CETEMMSA, LEITAT, FITEX

Com actua?
El ventall d'aplicacions és ampli, ja que tot aquell teixit que estigui exposat al sol pot servir per implementar aquesta tecnologia.

Per a què serveix?
Els sectors militar, de les telecomunicacions, de la construcció, de l'esport, de l'oci i del transport es beneficien de la seva aplicació.

Quins avantatges suposa?
Per si sola no realitza cap funció, però pot ser molt útil com complementària a una altra, oferint un sistema de recarrega de bateries portàtil i autònom.

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social