Innovació i tecnologies

Materials cròmics

Materials cròmics
<p><em>Són aquells que davant un estímul extern irradien color, apaguen el color o el canvien de manera reversible. Es classifiquen en diversos tipus segons el tipus d’estímul que aconsegueix el canvi de color.</em></p>

Què és?
Són teixits que canvien de color per l’acció de la llum (fotocromàtics), de la calor (termocròmatics), del corrent elèctric (electrocròmics), de la pressió (piezocròmics) i dels líquids.

Qui està treballant en aquesta tecnologia?
CETEMMSA, LEITAT

Com actua?
L’aplicació de l’estímul dóna lloc al canvi de color: llum, calor, electricitat, pressió i determinats líquids. L’efecte Joule opera en el cas dels materials electrocròmics, mentre que en el cas dels termocromàtics trobem dos sistemes d’èxit: el cristall líquid i el canvi molecular.

Per a què serveix?
Tenen múltiples aplicacions per a la llar, l’oci i indumentàries de tot tipus (militars, per exemple). També són útils en sectors com la salut i l’esport.

Quins avantatges suposa?
Permet realitzar comprovacions i/o senyalitzacions de temperatura de forma visual o proporcionar calor de forma controlada, depenent de la tipologia de material cròmic emprat.

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social