Innovació i tecnologies

Tecnologia conductora

Tecnologia conductora
<p><em>Desenvolupar teixits intel·ligents requereix de la conductivitat. Les aplicacions d’aquesta tecnologia són múltiples, donada la versatilitat que aporta a la roba.</em></p>

Què és?
La propietat de conduir el corrent elèctric defineix aquests teixits. Segons el grau de conductivitat es poden classificar en aïllants, antiestàtics, semiconductors, electrotèrmics,etc.

Diferents tècniques o tecnologies fan que un teixit sigui conductor: teixidura de fils metàl·lics amb diferents metalls i diàmetres, banys metàl·lics, recobriments per plasma, serigrafia, impressió tintes, brodat tècnic, laminació, etc.

Qui està treballant en aquesta tecnologia?
CETEMMSA, LEITAT

Com actua?
És un acabat que proporciona versatilitat de característiques físiques i elèctriques. Per a què serveix? S’aplica en sales netes, material per a bombers, roba esportiva, antenes, fonts d'alimentació, indústria de l’oci, industria aeroespacial i en eines de protecció personal.

Quins avantatges suposa?
Es tracta d’una tecnologia fonamental per al desenvolupament de teixits intel·ligents.

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social