Línies de recerca

Printing Technologies

<p><em>La realització de modificacions superficials sobre substrats tant rígids com flexibles, com els teixits, permet l'obtenció de teixits intel·ligents. Aquesta línia de recerca es basa en el que es coneix com a electrònica flexible.</em></p>

Quins són els objectius d’aquesta línia de recerca?
L'electrònica flexible fa referència a la fabricació de circuits electrònics sobre substrats flexibles, com els teixits, el plàstic o el paper, mitjançant tècniques d'impressió.

Aquesta tecnologia pretén substituir la tecnologia rígida tradicional per satisfer noves necessitats com, per exemple, teixits intel·ligents.

Quines millores s’han obtingut?
Aquesta tecnologia permet dur a terme recobriments superficials en una gran varietat de materials (metàl·lics, orgànics, inorgànics, polimèrics, biomolècules) i gruixos de capa (entre els 5 nm i els 500 micres).

Per exemple, imprimir circuits electrònics i sensors sobre materials tèxtils mitjançant la utilització de tintes conductores, semiconductores i dielèctriques.

Qui està treballant en aquesta línia de recerca?
CETEMMSA

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social