Universitat i Empresa

  • Estudi d'un sistema de tractament d'aigües residuals amb contaminants refractaris a la depuració biològica convencional

01/07/2010 - categoria
Temàtica
Juan Pablo Manzanares Marco
Víctor López Grimau
INTEXTER

En aquest projecte s’avalua la viabilitat d’un sistema de tractament electroquímic i ultravioleta (fotoelectroquímica) per a decolorar banys de tintura de cotó que contenen colorants reactius de cromòfor azo i ftalocianina (complex metàl·lic de coure), els quals no són degradats en les plantes biològiques convencionals de tractament d’aigües residuals.

Amb l’objectiu d’optimitzar el procés de decoloració es porten a terme diferents assajos amb el sistema electroquímic (EC) i la posterior irradiació de llum UV (EC + UV) i amb la combinació dels dos sistemes (UVEC).

Finalment, amb l’objectiu d’ampliar el camp d’acció de les tècniques fotoelectroquímiques, s’estudia el tractament d’aigües contaminades amb fàrmacs. Es fan assajos de degradació de ibuprofè i ibuprofè sòdic.

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social