Universitat i Empresa

  • Estudi per la implantació d’un nou model de gestió de compres d’una empresa tèxtil

20/10/2009 - categoria
Temàtica
SÁNCHEZ TORT, JULIÀ
Ramon Navarro Antúnez i Albert Suñé Torrents
Departament d’Organització d’Empreses

El treball consisteix en un estudi per la resolució de les principals ineficiències organitzatives d’una empresa tèxtil dedicada al disseny i producció de peces tècniques per esport i protecció.

El treball s’inicia amb una descripció de l’empresa i el seu entorn per arribar, a través d’un anàlisi DAFO, a identificar les principals causes d’ineficiència, que poden representar una amenaça per la continuïtat de l’empresa.

La primera ineficiència a resoldre és la de una millor definició de la base de dades per la codificació dels materials que s’utilitzen per a la fabricació de les peces tècniques, element de sortida indispensable per afrontar la segona ineficiència, l’actualització del ERP existent (instrument informàtic per a la planificació dels recursos de l’empresa)

A partir d’aquí, l’estudi es centra en la definició d’un model per millorar la gestió de les compres dels materials necessaris, definint les quantitats i els moments de cada ordre de compra, amb l’objectiu d’optimitzar la gestió dels estocs d’aquests materials, aplicant la metodologia del Kanban de període fix.

Finalment, l’estudi fa un anàlisi de les inversions i despeses necessàries per implementar les solucions estudiades i les relaciona amb els beneficis econòmics que se’n desprenen.

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social