Recursos online

Centres de recerca

Universitats i Centres de Formació

  • Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

    Màster en Gestió de la Indústria de la Moda i del Disseny http://www.uab.es/postgrau/

Associacions del sector tèxtil europeu

Associacions del sector tèxtil a l'estat espanyol

  • TEXFOR

    <p>Agrupa 4 associacions del sector textil:</p><p>•&nbsp;ASOCIACIÓN INDUSTRIAL TEXTIL DEL PROCESO ALGODONERO (AITPA) BARCELONA&nbsp;<br /><a href="http://www.aitpa.es">http://www.aitpa.es</a></p><p>•&nbsp;FEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL LANERA (FITEXLAN) SABADELL (Barcelona)&nbsp; <a href="http://www.fitexlan.com">http://www.fitexlan.com</a></p><p>•&nbsp;FEDERACIÓN TEXTIL SEDERA (FTS) BARCELONA <br /><a href="http://www.fts.es">http://www.fts.es</a></p><p>•&nbsp;FEDERACIÓN NACIONAL DE ACABADORES, ESTAMPADORES Y TINTOREROS TEXTILES (FNAETT) SABADELL (Barcelona) <br /><a href="http://www.fnaett.es">http://www.fnaett.es</a>&nbsp;</p> http://www.texfor.es

Altres associacions generals amb informació del sector tèxtil

Altres associacions d'àmbit territorial o sectorial

Publicacions especialitzades

Associacions del sector tèxtil internacional

  • IWTO - Organización Mundial de la Industria y el Comercio del Algodón Textil

    http://www.iwto.org

Altres recursos

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social